DH Thakuri

Tender Sewa

Baluwatar, Kathmandu, Bagmati, Nepal

DH Thakuri
Managing Director
Messanger
viber icon Viber

About Us

TenderSewa को बारेमा केहि जानकारी 

१. टेन्डर सेवामा प्रकाशित हुने सूचनाका स्रोतहरु के-के हुन् ?

* दैनिक १९ वटा राष्ट्रिय पत्रिकामा प्रकाशित बोलपत्रसँग
सम्बन्धित सूचनाहरु

* दैनिक ६५ वटा स्थानीय स्तरका पत्रिकामा प्रकाशित बोलपत्रसँग
सम्बन्धित सूचनाहरु

* दैनिक नेपाल सरकारबाट संचालन गरिएको PPMO मा प्रकशित
गरिएको बोलपत्रसँग सम्बन्धित सूचनाहरु

२. टेन्डर सेवामा कुन-कुन प्रकारका  सूचना  हेर्न सकिन्छ ?

* (Tender) बोलपत्रसंग सम्वन्धित सूचनाहरु
* (Quotation) दरभाउपत्रसंग सम्वन्धित सूचनाहरु
* (Proposal) प्रस्तावना मागसंग सम्वन्धित सूचनाहरु
* (Expression of Interest) आशयपत्र मागसंग सम्वन्धित सूचनाहरु
* (Intent to Award) आशयपत्र जारीसंग सम्वन्धित सूचनाहरु
* (Standing List)  सूचीदर्तासंग सम्वन्धित सूचनाहरु
* (Auction) लिलामीसंग सम्वन्धित सूचनाहरु
* (Opening a Financial Proposal) आर्थिक प्रस्ताव खोल्नेसंग सम्वन्धित सूचनाहरु
* (Amendment) बोलपत्रसंग सम्वन्धित संशोधित सूचनाहरु
* (Other Notice) बोलपत्रसंग सम्वन्धित अन्य सूचनाहरु

३. Tender Sewa के-के मा कसरि हेर्न सकिन्छ ?

* tendersewa.com को वेवसाइटमा लगइन गरेर हेर्न सकिन्छ
* ebolpatra.com को वेवसाइटमा लगइन गरेर हेर्न सकिन्छ
* Tender को सूचनाहरु इमेलमा हेर्न सकिन्छ
* Tender Sewa को Mobile App ( https://bit.ly/2BwYEZu )
डाउनलोड गरेर हेर्न सकिन्छ

४. अझै थप जानकारीको लागि

☎️ 014541912 
📱9840660550, 9705660550

✉ tendersewa@gmail.com
✉ info.ebolpatra@gmail.com
📱WhatsApp/Viber : +9779841150025

3 Services
Services

Tender Sewa
Tender Sewa
Price: Negotiable
ebolpatra
ebolpatra
Price: Negotiable
Mobile App
Mobile App
Price: Negotiable

3 Limited
Offers

ebolpatra ( Webpage + WhatsApp ) 5 Year
LIMITED OFFER
ebolpatra ( Webpage + WhatsApp ) 5 Year
Rs. 12,500 /- Rs. 5,000 /-
TenderSewa (Webpage + Mobile App + Email) 5 Year
LIMITED OFFER
TenderSewa (Webpage + Mobile App + Email) 5 Year
Rs. 12,500 /- Rs. 5,000 /-
ebolpatra ( Webpage + WhatsApp ) 5 Year
LIMITED OFFER
ebolpatra ( Webpage + WhatsApp ) 5 Year
Rs. 12,500 /- Rs. 5,000 /-

7 Items
Products

TenderSewa (Webpage Only)
TenderSewa (Webpage Only)
Rs. 999 /-
TenderSewa ( Webpage + Mobile App + Email)
TenderSewa ( Webpage + Mobile App + Email)
Rs. 12,500 /- Rs. 5,000 /-
ebolpatra (Webpage)
ebolpatra (Webpage)
Rs. 1,500 /-
ebolpatra ( Webpage + WhatsApp )
ebolpatra ( Webpage + WhatsApp )
Rs. 2,500 /-
ebolpatra ( Webpage + WhatsApp )
ebolpatra ( Webpage + WhatsApp )
Rs. 12,500 /- Rs. 5,000 /-

9 Images
Photo Galleries

3 Videos
Video Galleries

Office Location
Map

We Accept
Payments

eS

eSewa ID : 9841150025

Global IME Bank

Bank: Global IME Bank Ltd.
Branch: Panipokhari, Kathmandu
A/C Name: Easy Sewa Pvt Ltd
A/C No: 3301010008686

Have Queries?

view counter: 3142